Služba riječi u rečenici 2

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
velika
djeca
nerado
idu
u školu